5 diciembre 2012

 La primera associació del barri s’anomenà “Agrupación de Vecinos Urbanizadora de Santo Cristo”, que es dedicà fonamentalment a arreglar carrers i a la urbanització del barri,  majoritàriament de la part antiga.
A les primeries dels anys 70 es crearen dues associacions. Per un costat, la Associació de Sant Crist, que va estar ubicada a diversos llocs com l’avinguda Puigfred, carrer Chopin, carrer Carles I. També es creà l’anomenada “Associación de Cabezas de Familia” que va tenir la seva seu al carrer de Cuba, després a Milà i Fontanals, fins que canvià de nom per el de Can Cabanyes. Durant aquells anys, els components de les associacions amb molt d’esforç van reivindicar les principals mancances del barri, com eren escoles, asfaltat, il·luminació, a més d’intentar lluitar contra l’especulació de terrenys per aconseguir zones verdes i esportives. Cal dir però que tingueren poc suport i col·laboració per part dels veïns.

El 1984 aquestes dues associacions es fusionaven passant a dir-se “Associació de Sant Crist de Can Cabanyes” situada primerament al carrer de Sant Joan de la Creu i finalment al carrer de Felip II, on encara continua ubicada. La Junta va seguir amb els mateixos problemes, principalment la falta de col·laboració de socis i veïns, però continuaren reivindicant les mancances del barri davant l’administració municipal per tal convertir Sant Crist en un barri digne.